contact

Contact en algemene voorwaarden

Massagepraktijk Helga Holthuizen
Natuurgeneeskundig therapeut
Cranio Sacraal therapeut
Massagetherapeut

Arkelhof 11
4761 ME Zevenbergen

Praktijkadres:
Mathildastraat 5b
4901 HC Oosterhout

Tel.  06 27563823

h.holthuizen@outlook.com

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Wat regelt deze Wet ?

-Een betere en snelle aanpak van klachten.

-Client krijgt een sterkere positie.

-Zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden.

-Uitbreiding meldplicht zorgaanbieders.

Voor meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg

 

https://kab-koepel.nl/  informatie over klachten regeling

De WGBO is een wet die gaat over een geneeskundige behandelingsovereenkomst.
voor informatie kunt u kijken op onderstaande site.

Behandelingsovereenkomst (WGBO) | KNMG

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
  • Afspraken die binnen 24u afgezegd of vergeten worden, zal ik in rekening brengen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.